Schola dziecięca „Różyczki Maryi”

„Kto śpiewa podwójnie sie modli”

Wszystkich chętnych, którzy chcą śpiewać w scholi parafialnej zapraszamy na próby w każdy poniedziałek
o godz. 16.00 w salce pod kościołem.

b7ef022a-3fd1-4f47-a28e-62975fe2e52977b215cd-8b6e-4d86-a852-6872f0f74d58arad6007