Sakrament I Komunii Świętej

 I Komunia Święta odbędzie się 27 maja 2018 roku o godz. 1200

Osoby przygotowujące do I Komunii Św. i Sakramentu Pokuty i Pojednania to: Ks. Andrzej Wojarski i Pani Beata Kowalska

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. (św. Jan Paweł II)

Cele szczegółowe spotkań w każdą drugą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 10.00 to:

  • Wprowadzenie dzieci w świat znaków, gestów i symboli religijnych według kalendarza Roku Liturgicznego.
  • Zapoznanie dzieci z układem Mszy Świętej.
  • Odkrycie wartości nabożeństw we wspólnocie Kościoła: różańcowych – październik; adwentowych-grudzień; drogi krzyżowej – Wielki Post; nabożeństw majowych i czerwcowych.
  • Współpraca Rodziców z Parafią – współodpowiedzialność wynikająca z zobowiązań podjętych na Chrzcie Świętym.

Aktualności – Terminy – Spotkania 2017/2018

  • 1 października poświecenie różańców. Różance zostają zakupione przez parafię. Proszę, aby dzieci odmawiały przed ołtarzem różaniec. Będą dwa klęczniki. Dzieci odmawiają wspólnie modlitwę i odchodzą na koniec kolejki. Pamiętajmy, aby w rodzinach, odmawiać chociaż jeden wspólny 10-tek. Zapraszamy wszystkich od poniedziałku do soboty o godz. 17.00. W piątek nabożeństwo różańcowe odbywa się o godz. 16.00. Przed nabożeństwem dzieci zostawiają indeksy w koszyczku i zabierają naklejki. Po nabożeństwie odbieramy indeksy.
  • Rodzice zobowiązani są do coniedzielnej Mszy Świętej, modlitwy porannej i wieczornej wraz ze swoimi dziećmi.
  • 8 października o godz. 10.00 Msza św. a po niej spotkanie formacyjne dla dzieci i ich rodziców. Temat spotkania: Msza Święta – obrzędy wstępne.
  • 12 listopada  o godz. 10.00 Msza św. a po niej spotkanie formacyjne dla dzieci i ich rodziców. Temat spotkania: Msza Święta – liturgia słowa.