Obecnie pracujący

Proboszcz:

ks. Jan Ciszek, KHW, ur. 1951 (Łopuszno), wyśw. 1975, mian. 2003

Wikariusze:

ks. Dariusz Jarliński, mgr lic. teol., ur. 1982 (Kielce, Św. Franciszka), wyśw. 2007, mian. 2015

ks. Andrzej Wojarski, mgr teol., ur. 1987 (Żarczyce Duże), wyśw. 2012, mian. 2016