Obecnie pracujący

Proboszcz:

ks. Jan Ciszek, KHW, ur. 1951 (Łopuszno), wyśw. 1975, mian. 2003

Wikariusze:

ks. Piotr Magiera, mgr teol., ur. 1985 (Uniejów), wyśw. 2011, mian. 2018

ks. Andrzej Wojnarski, mgr teol., ur. 1987 (Żarczyce), wyśw. 2012, mian. 2016