Aktualności

7 lutego 2017

Pielgrzymi wrócili z Portugalii i Hiszpanii

Zob. fot.
29 stycznia 2017

Najpiękniejsza szopka

19 stycznia 2017

Minister Mariusz Błaszczak w Morawicy

Fot. A.Radomski
9 stycznia 2017

Warsztaty kulinarne i ekonomiczne w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2016

W dniu 10 stycznia 2017 roku w sali Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy realizowane były działania towarzyszące finansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016. […]