Kalwaria Świętokrzyska

Idea budowy na wzgórzu kaplicznym w Morawicy Kalwarii Świętokrzyskiej jako miejsca kultu Chrystusowego obrazującego mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana powstała dzięki proboszczowi parafii, księdzu kanonikowi Stanisławowi Korneckiemu.

Pierwszym etapem budowy tego wspaniałego kompleksu był remont zabytkowej kaplicy Oraczewskich na wzgórzu, a następnie budowa Drogi Krzyżowej. Prace nad budową Kalwarii odbywały się na bazie projektów i planów architektonicznych zespołu fachowców-plastyków: Władysława Markiewicza z Kielc, Jerzego Mechnio z Lublina oraz Elżbiety Kalety, która zakrzewiła wzgórze. Skaliste podłoże uniemożliwiało użycie sprzętu mechanicznego, a wszystko wykonano za pomocą łomów i kilofów.

Monumentalne stacje Drogi Krzyżowej na malowniczym przykościelnym wzgórzu zostały wykonane z kamienia, morawickiego wapienia podarowanego przez Kopalnię Wapienia Morawica, a wykonane w większości przez mieszkańca Morawicy p. T. Kostera. Każda stacja ufundowana została przez mieszkańców poszczególnych miejscowości wchodzących w skład parafii. Najważniejszy w monumentalnych stacjach jest szczyt konstrukcji, gdzie umieszczone są niewielkie kamienie będące odłamkiem jednej bryłki z fundamentu bazyliki Grobu Chrystusa w Jerozolimie.

W stacje wmurowano półpłaskorzeźby obrazujące Mękę Pańską i dwie tablice granitowe z nazwą i tekstem biblijnym, którego wyboru dokonał ks. prof. Stanisław Czerwik. W całej Kalwarii najważniejsza jest stacja XV – Zmartwychwstanie Pana Jezusa, na której umieszczono figurę Chrystusa mierzącą 2,4 m i ważącą 1,5 tony. Ze stacji Chrystus w swoim wizerunku z otwartymi rękoma obejmuje całe wzgórze.

14 września 1997 r. nastąpiło oficjalne poświęcenie przez biskupa diecezji kieleckiej – Kazimierza Ryczana, w asyście duchownych, przedstawicieli władz samorządowych, mieszkańców parafii i gminy. Ks. prob. Stanisław Kornecki gorąco podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tego wspaniałego dzieła wyrażając nadzieję, że Kalwaria Świętokrzyska stanie się nie tylko symbolem chrześcijaństwa, ale także miejscem licznych pielgrzymek.

Historia budowy Kalwarii Świętokrzyskiej

Dane z Kroniki Parafii Rzymsko-katolickiej P.W. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy cz. IV od 1 stycznia 1989 r. do 30 czerwca 2000 r. wykonana przez inż. Jerzego Mencha.

 • 16 lutego 1994 r. przywieziono kamień płytowy z Szydłowca na płaskorzeźby Drogi Krzyżowej. Tę prace wykonał Eugeniusz Kubicki z Zastawia i jego syn Sławomir.
 • 1994 r. wykonano 16 szt. płyt z kopalni piaskowca w Szydłowcu o wymiarach dł. 50 cm sz. 40 cm grubość 6 cm w/g projektu Władysława Markiewicza, z Zakładu Snycerskiego Adama Klupy ul. Bukowa 19 w Kielcach, wykonane zostały płaskorzeźby o wgłębieniu 3 cm i obramowaniem 2,5 cm.
 • 24 kwietnia 1995 r. rozpoczęto prace przy budowie I i II stacji Świętokrzyskiej Drogi Krzyżowej.
 • październik 1995 r. rozpoczęto wykopy w kamienistym gruncie na pierwsze stacje „Drogi Krzyżowej” Kalwarii Świętokrzyskiej.
 • 29 październik 1995 r. zakończenie prac budowy fundamentów pod stacje Drogi Krzyżowej.
 • 21 kwietnia 1996 r. rozpoczęcie prac przy budowie Świętokrzyskiej Drogi Krzyżowej.
 • 8 maja 1996 r. w Lublinie o godz. 14 odbył się pogrzeb na cmentarzu przy ul. Lipowej zmarłej Henryki Mencha żony inżyniera Jerzego Menchy – autora „Kroniki Parafialnej” od 1 lipca 1974 r. części I, II, III i IV oraz „Księgi inwentarzowej”. Zmarła była współautorką, inicjatorką Świętokrzyskiej Drogi Krzyżowej w Morawicy.
 • 10 listopad 1996r. jako ofiarę pan Stanisław Latosiński wykonał drewniany krzyż do XII stacji kapliczki Świętokrzyskiej Drogi Krzyżowej. Wymurowano już 14 stacji, a w każdej z nich w rozecie wmurowano cząstkę kamienia pochodzącego z fundamentów Bazyliki Grobu Chrystusa w Jerozolimie. Oryginał ten poświadczony prawdziwości przez O. Franciszka Żdzelak – franciszkanin, kustosz bazyliki w Jerozolimie, pochodzi z Płocka.
 • 17 listopada przywieziono 6-cio tonowy blok kamienia z Szydłowca do wykonania rzeźby Chrystusa Pana do 15-ej Stacji Drogi Krzyżowej w Morawicy.
 • 1996 to rok zakończenia robót budowlanych Świętokrzyskiej Drogi Krzyżowej w Morawicy. Pozostała kosmetyka 15-ej stacji.
 • 28 maja Rzeźba Zmartwychwstałego Chrystusa została ustawiona na wysokim fundamencie jako 15-ta stacja. Wysokość tej stacji wynosi 2,40 m.
 • 22 czerwca na drogę na Kalwarię Świętokrzyską przywieziono 500 ton ziemi i grysu wapiennego. Przywiezioną ziemią zasypano spychaczo-koparką doły i nierówności.
 • 31 sierpnia przy stacjach Świętokrzyskiej Drogi Krzyżowej wykonano granitowe tablice z napisami.

Galeria