Akcja honorowego krwiodawstwa w Morawicy

Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Policealną Szkołą Medyczną w Morawicy organizuje akcję oddawania krwi.

Krew będzie można oddać w środę, 14 września 2016 r. w godzinach od 10.00-15.00 w budynku Policealnej Szkoły Medycznej przy ul. Kieleckiej 7 w Morawicy.

Pamiętając, że dar krwi jest darem życia, mamy nadzieję, że dołączą Państwo do naszej akcji.