Wspólnoty modlitewne żywego różańca

Spośród grup modlitewnych powstałych w parafii do najstarszych należą Koła Różańcowe.
Modlitwa różańcowa tych wspólnot skierowana jest do Matki Bożej i wspomaga działalność duszpasterską w naszych parafiach.

Codzienne zobowiązanie do odmawiana dziesiątka różańca to zaplecze modlitewne Kościoła, które wyprasza u Boga potrzebne łaski wspólnocie parafialnej i uczy odpowiedzialności za zbawienie innych.

 

Statut Żywego Różańca – zobacz

Do Królowej Różańcowej zwróć swe oczy, duszę swą.
Nabożnymi czcij Ją słowy, tam ożywcze źródła są.
Wszak w różańcu życie Zbawcy, męki trud.
Do cnoty się pobudzamy, by oglądać chwały cud.

I w różańcu podziwiamy życie Maryi, cnoty Jej,
Patrząc na Nią, podążamy po zbawiennych szlakach Jej.
Jej opiekę zawdzięczamy i miłości Pani Tej,
Że różaniec z Nieba dany dla zbawienia duszy Twej.

Skarb to wielki, którym sama moc najwyższa obrała,
Dominikowi go dała Różańcowa Królowa.

Matka Syna Bożego jest przewodniczką rozszerzania na cały świat Królestwa Bożego
i obroną tego dzieła przed atakami bezbożnych, zaś przed wszelkim złem chroni nas modlitwa różańcowa. Różaniec został wprowadzony przez św. Dominika, aby uśmierzyć gniew Boży
i wyjednać wstawiennictwo Matki Bożej dla dusz prowadzonych na zatracenie. W czasach, gdy herezja zataczała olbrzymie koło, św. Dominik poszedł w lasy w pobliżu Tuluzy, gdzie przez trzy dni
i trzy noce modlił się, zadawał sobie surowe pokuty, wówczas ukazała mu się Najświętsza Panna
w towarzystwie trzech aniołów i powiedziała: Drogi Dominiku, czy wiesz, jakiej broni chce użyć Błogosławiona Trójca, aby zmienić ten świat? Jest nim Psałterz Anielski. Po tych słowach wręczyła mu Różaniec – skuteczne lekarstwo na choroby Kościoła i świata. Psałterz to różaniec – połączenie modlitwy ustnej z medytacjami nad tajemnicą zbawienia. Jego nazwa odwoływała się do 150 psalmów. Matka Najświętsza powoływała się na prawdę znaną duszpasterzom: „Jest w człowieku taka struna, która gdy ją uderzyć, obudzi się w nim to, co najpiękniejsze i rozpali pragnienie świętości”. Ta struna ma imię Maryja. Jeśli Dominik odwoła się do Maryi, nawróci tych, których nic nie jest w stanie nawrócić.

Mówi się, że przez św. Dominika sama Matka Boża Różańcowa zgasiła ogień herezji
i przyprowadziła swój lud z powrotem w jasne słońce Bożego Stworzenia, żeby sławił Życie, wychwalał Istnienie i błogosławił ich Stwórcę.

Jaka jest moc modlitwy różańcowej przekonuje nas święta Katarzyna Sieneńska, która usłyszała
z ust Ojca Niebieskiego słowa : O cokolwiek prosić będziecie przez ten różaniec, wszystko to będzie wam udzielone.

Podane informacje zostały zamieszczone na podstawie książki Wincentego Łaszewskiego pt:„Świat Maryjnych Objawień”.

Św. Jan Paweł II wielokrotnie apelował o wytrwałość w odmawianiu Różańca, bowiem: w trakcie powtarzanych wezwań jednoczy On serca, doprowadza do zgody, ożywia nadzieję i obdarza wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał. Wierny czciciel Maryi szczególnie zwracał się do chorych i cierpiących, by nie wypuszczali z rąk Różańca, bowiem modlitwa wsparta cierpieniem ma szczególną moc.

RÓŻANIEC W MORAWICKIEJ PARAFII

 

            Koła różańcowe zawiązane zostały z inicjatywy świętej pamięci ks. Stanisława Korneckiego.  Siostry różańcowe w pięknych strojach uczestniczą, niosąc różaniec w procesjach fatimskich, w procesji Bożego Ciała, rezurekcji, odpustu dniu 27 czerwca oraz w czasie innych parafialnych okolicznościowych uroczystości.

         Koło Gospodyń pod przewodnictwem Krystyny Nowak włączyło się w zebranie funduszy na zakup strojów poprzez zorganizowanie zabawy tanecznej. Siostry różańcowe również zbierały pieniądze na ten cel, zaś różaniec został ufundowany przez mieszkańców Morawicy.  Po różaniec do Częstochowy pojechała delegacja w składzie: Bronisława Baran, Maria Klimczak, Krystyna Nowak, Michał Kalesiński. Z chwilą, gdy Jan Paweł II włączył do modlitwy tajemnice światła, dokupiono kolejne paciorki różańca.

Siostry różańcowe, które obecnie niosą różaniec w procesji:

 1. Kruk Zenobia
 2. Baran Teresa
 3. Jędrocha Janina z Brzezin
 4. Jędrocha Teresa
 5. Klimczak Danuta
 6. Lach Władysława
 7. Nowak Wiesława
 8. Ozimirska Marianna
 9. Pabis Anna
 10. Pakuła Stanisława
 11. Ptak Janina
 12. Przewoźniak Teresa
 13. Radomska Zofia   z Bieleckich Młynów
 14. Ramiączek Mirosława
 15. Rozpara Danuta z Łabędziowa
 16. Ruchała Zofia
 17. Socha Elżbieta
 18. Sowińska Krystyna
 19. Stochmal  Maria
 20. Szczukiewicz  Helena
 21. Krystyna Śpioch
 22. Krystyna Śpioch z Woli Morawickiej

            Są to przede wszystkim panie z Morawicy oraz cztery z pozostałych miejscowości. W każdy piątek jedno z Kół Różańcowych modli się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Siostry różańcowe zamawiają msze św. w intencji duszpasterza parafii, księży wikariuszy w dniu ich imienin, kultywują też pamięć o pierwszym proboszczu św. pamięci ks. Stanisławie Korneckim. Ilekroć w parafii przeżywamy ważne uroczystości, ks. kanonik Jan Ciszek może liczyć na pomoc Kół Różańcowych.

            Nad pierwszym Koło Różańcowym w Morawicy, którego patronem jest św. Jan Paweł II. Opiekę w 1976 roku roztoczyła Marianna Kalesińska, po śmierci pierwszej zelatorki, tę funkcję przejęła córka Zenobia Kruk.

            Józefa Malicka zanim zamieszkała u córki w Morawicy prowadziła Koło Różańcowe w Kubach Młynach, potem utworzyła IV Koło w Morawicy, ale gdy zostały włączone tajemnice światła, a ona ciężko zachorowała, siostry różańcowe na jej prośbę przeszły do innych wspólnot. Siostry różańcowe z Pierwszego Koła prowadzonego przez Zenobię Kruk:

 1. Kruk Zenobia
 2. Teresa Baran
 3. Derda Barbara
 4. Jędrocha Teresa
 5. Karbownik Anna
 6. Klimczak Janina
 7. Lach Władysława
 8. Popart Barbara
 9. Mazuriewicz Katarzyna
 10. Misior Teresa
 11. Pabis Anna
 12. Pałyga Renata
 13. Parlicka- Słowik Marianna
 14. Piecyk Helena
 15. Genowefa Radomska
 16. Słowińska Krystyna
 17. Sędzielewska Helena
 18. Syska Marianna
 19. Śnioch Krystyna
 20. Zyz Anna

            Siostry różańcowe z Pierwszego Koła, które przeszły do wieczności: Bronisława Baran, Stanisława Zawadzka, Marianna Kucharczyk, Rozalia Orlińska, Józefa Malicka, Stefania Widurska, Marianna  Nogajczyk, Zofia Śnioch, Marianna Klimczak, Franciszka Szałas, Janina Radomska, Władysława Zawierucha.

            Patronką Drugiego Koła Różańcowego w Morawicy jest św. Siostra Faustyna Kowalska. Pierwszą przewodniczką tej wspólnoty była Antonina Orlińska, po niej zelatorką została Józefa Przewoźniak, obecnie nad tym kołem czuwa od 2003 roku Mirosława Ramiączek.

Siostry różańcowe:

 1. Ramiączek Mirosława
 2. Baran Czesława
 3. Baran Zofia
 4. Godzisz Zofia
 5. Karaś Jadwiga
 6. Kędzior Władysława
 7. Klimczak Zofia
 8. Korban Stefania
 9. Lach Kazimiera
 10. Młynarczyk Helena
 11. Nogajczyk Maria
 12. Nowak Wiesława
 13. Ozimirska Maria
 14. Przewoźniak Teresa
 15. Ptak Janina
 16. Socha Elżbieta
 17. Stochmal Maria
 18. Szczukiewicz Helena
 19. Śnioch Helena
 20. Wrona Bogusława

            Siostry, które odeszły do Domu Ojca: Janina Kamizela, Genowefa Koncewicz, Stanisława Kopacz,  Teresa Maciag, Krystyna Nowak, Antonina Orlińska, Józefa Przewoźniak.

              Genowefa Socha sprawowała pieczę nad Trzecim Kołem Różańcowym w Morawicy, gdy podupadła na zdrowiu, przekazała obowiązki zelatorki Danucie Klimczak. Patronką wspólnoty modlitewnej została wybrana św. Matka Teresa z Kalkuty.

Siostry różańcowe:

 1. Klimczak Danuta
 2. Baran Anna
 3. Cieślicka Elżbieta
 4. Dudajek Anna
 5. Jędrzejczyk Danuta
 6. Kowalska Barbara
 7. Koster Jadwiga
 8. Kruk Halina
 9. Pakuła Stanisława
 10. Praszkiewicz Teresa
 11. Radomska Krystyna
 12. Radomska Maria
 13. Ruchała Zofia
 14. Rutkowska Wanda
 15. Skarbek Zofia
 16. Sławeta Barbara
 17. Socha Genowefa
 18. Wirecka Irena
 19. Wojda Celina
 20. Wrzoskiewicz Ewa

            Siostry, które odeszły do wieczności: Jadwiga Kopacz, Rozalia Kucharska, Stanisława Szczukiewicz, Janina Tworek.

            Nad Pierwszym Kołem Różańcowym w Woli Morawickiej czuwa Janina Śnioch od 2001 roku,  wcześniej przewodziła mu Weronika Śnioch, a potem Krystyna Śnioch. Na patronkę Koła siostry różańcowe wybrały bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.

Siostry różańcowe:

 1. Bakalarz Maria
 2. Biesaga Jadwiga
 3. Biesaga Stanisława
 4. Iwanowska Genowefa
 5. Król Barbara
 6. Król Krystyna
 7. Krzywińska Krystyna
 8. Matuszewska Genowefa
 9. Piecyk Joanna
 10. Rejent Zofia
 11. Snopek Helena
 12. Stachura Janina
 13. Szałas Marianna
 14. Śnioch Janina
 15. Tarka Stanisława
 16. Tworek Ewa
 17. Tworek Grażyna
 18. Tworek Henryka
 19. Tworek Krystyna
 20. Wąsik Maria

            Siostry, które odeszły do Domu Pana: Maria Bakalarz, Genowefa Orlińska, Weronika Śpioch, Maria Piecyk.

            Drugie Koło Różańcowe w Woli Morawickiej prowadzone jest przez Wandę Szałas, pomocą służy Stefania Piecyk, patronem wspólnoty modlitewnej obrano bł. Franciszka z Fatimy.

Wspólnota modlitewna:

 

 1. Szałas Wanda
 2. Baran Henryka
 3. Dudek Janina
 4. Huk Janina
 5. Kaleta Irena
 6. Kos Krystyna
 7. Kozak Marian
 8. Nieznalska Elżbieta
 9. Nieznalska Maria
 10. Nogalska Marianna
 11. Piecyk Stefania
 12. Skucińska Janina
 13. Skucińska Stefania
 14. Strójwąs Grażyna
 15. Strójwąs Stefania
 16. Szałas Janina
 17. Szałas Krystyna
 18. Woś Irena
 19. Ziębicka Karolina

            Siostra Janina Szałas wypełnia swą misję podwójnie, ponieważ nie znaleziono brakującej osoby za poprzedniczkę. Siostry, które odeszły do Pana: Władysława Kozak, Janina Kubicka , Janina Pawłowska, Janina Nieznalska, Janina Pabian.

           Trzecie Koło Różańcowe w Woli Morawickiej modli się pod przewodnictwem Janiny Śnioch, która tę funkcję przejęła od Stefanii Skucińskiej, zaś pierwszą zelatorką była Wanda Babiarska. Patronką Koła jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

 1. Janina Śnioch
 2. Biesaga Ewa
 3. Frankowicz Renata
 4. Gubała Wanda
 5. Jędrzejczyk Janina
 6. Kompała Mieczysława
 7. Latkowska Anna
 8. Majka Teresa
 9. Makowska Krystyna
 10. Orlińska Teresa
 11. Pabian Wanda
 12. Piecyk Maria
 13. Rożkiewicz Janina
 14. Rożkiewicz Krystyna
 15. Stelmaszczyk Danuta
 16. Szałas Halina
 17. Tworek Renata
 18. Śnioch Krystyna
 19. Waligóra Helena
 20. Wolna Wanda

 

            Pierwszą zelatorką Koła Różańcowego w Bieleckich Młynach była Franciszka Radomska, po jej śmierci przewodnictwo objęła Zofia Radomska. Patronką Koła jest św. Bernadeta.

 1. Zofia Radomska
 2. Bedla Danuta
 3. Bedla Elżbieta
 4. Komorniczak Janina
 5. Król Janina
 6. Kubicka Ewa
 7. Kuta Hanna
 8. Machulska Zofia
 9. Malicka Halina
 10. Malicka Wiesława
 11. Miernik Stanisława
 12. Obara –Zatorska Wanda
 13. Orlińska Teresa
 14. Pabian Krystyna
 15. Prędota Irena
 16. Radomska Kazimiera
 17. Wieczorek Aniela
 18. Wieczorek Maryla
 19. Wieczorek Renata
 20. Warzyńska Genowefa

            Siostry, które odeszły do wieczności: Marianna Bedla, Katarzyna Komorniczak, Stefania Bedla, Weronika Kubicka, Maranna Pabian, Franciszka Radomska, Aniela Weołowska, Weronika Zawadzka.

            Założycielką Koła Różańcowego w Brzezinach i pierwszą zelatorką była Marianna Jędrocha. Tę funkcję dzierży teraz Zofia Jędrocha. Za patrona wybrano św. Ojca Pio.

Wspólnota modlitewna:

 1. Zofia Jędrocha
 2. Banasik Genowefa
 3. Brandenburg Teresa
 4. Dziewięcka Helena
 5. Gilewska Janina
 6. Górczyńska Józefa
 7. Jędrocha Andrzej
 8. Jędrocha Janina
 9. Latosińska Władysława
 10. Malicka Lucyna
 11. Pabian Zofia
 12. Puchała Bożena
 13. Rabiej Jadwiga
 14. Rabiej Janina
 15. Ramiączek Marianna
 16. Rozpara Danuta
 17. Sołtys Krystyna
 18. Stachura Marianna
 19. Stańko Katarzyna
 20. Wojcieszyńska Krystyna

            Siostry, które odeszły do wieczności: Janina Badowska, Agnieszka Bedla, Helena Brzoza, Marianna Dziewięcka, Józefa Frankowicz, Marianna Jędrocha, Anna Kołbus, Marianna Kowalska, Genowefa Kuciemba, Aniela Kuta, Marianna Pabian – Gilewska, Józefa Radomska, Marianna Stanczewska, Halina Szałas, Genowefa Tworek, Sabina Wnuk, Stanisława Zielińska, Krystyna Znój.

           Małą figurę Matki Bożej Fatimskiej podczas procesji niosą siostry: Zofia Jędrocha, Helena Dziewięcka, Lucyna Malicka, Krystyna Sołtys.

            Założycielką i pierwszą zelatorką Koła Różańcowego w Kubach Młynach była Józefa Malicka, następnie Janina Zarzycka, obecnie zaś Krystyna Malicka. Pomaga jej w pełnieniu tej misji Helena Kubicka. Za patrona tej wspólnoty modlitewnej obrano św. Maksymiliana Kolbe.

 1. Krystyna Malicka
 2. Barucha Krystyna
 3. Bieniek Iwona
 4. Bieniek Teresa
 5. Cipora Janina
 6. Duda Czesława
 7. Gil Bożena
 8. Kubicka Genowefa
 9. Kubicka Genowefa
 10. Kubicka Helena
 11. Kubicka Helena
 12. Lutwin Edyta
 13. Młynarczyk Helena
 14. Radomska Krystyna
 15. Rędzia Honorata
 16. Stokowiecka Genowefa
 17. Zarzycka Danuta

            Panie Helena Kubicka, Krystyna Malicka codziennie odmawiają po dwie tajemnice różańca, ponieważ nie znaleziono nowych osób, by zastąpić zmarłe siostry różańcowe.

            Siostry, które odeszły do wieczności: Marianna Pieniek, Katarzyna Gil, Stefania Kubicka, Halina Migas, Józefa Malicka.

            Pierwszą zelatorką Koła Różańcowego w Łabędziowie była Katarzyna Łapa, potem opiekę nad Kołem przejęła jej córka Maria Wójcik, teraz siostry różańcowe od 2002 roku modlą się pod przewodnictwem Danuty Rozpary, wnuczki Katarzyny Łapy. Patronem Koła obrano św. Stanisława Kostkę.

 1. Rozpara Danuta
 2. Durlik Halina
 3. Jamioł Genowefa
 4. Kamizela Leokadia
 5. Kostur Jolanta
 6. Kruk Helena
 7. Kurpiewska Bożena
 8. Łapa Aniela
 9. Łapa Halina
 10. Maleszak Stefania
 11. Młynarczyk Alicja
 12. Młynarczyk Barbara
 13. Młynarczyk Elżbieta
 14. Młynarczyk Grażyna
 15. Piekarska Wanda
 16. Stokowiecka Krystyna
 17. Stokowiecka Maria
 18. Szałas Beata

            Panie Leokadia Kamizela i Danuta Rozpara podwójnie wypełniają swą misję ze względu na brak następczyń za zmarłe siostry. Siostry, które odeszły do Domu Pana: Maria Cerazy, Katarzyna Kamizela, Marianna Kamizela, Antonina Krąż, Krystyna Krąż, Marianna Kruk, Katarzyna Łapa, Wanda Malinowska, Aniela Młynarczyk, Cecylia Młynarczyk, Janina Młynarczyk, Stefania Orlińska, Helena Stokowiecka, Maria Stokowiecka, Krystyna Walczak, Janina Wolska, Maria Wójcik, Stefania Wrona.

            W miejscowości Bilcza Zastawie były dwa Koła Różańcowe, animatorką pierwszego była Józefa Pyk, a drugiego Franciszka Wodniak, później  Helena Woźniak. Kiedy doszły tajemnice światła, utworzono jedną wspólnotę modlitewną, której przewodzi Krystyna Wylazowska, a na patronkę wybrano św. Ritę.

Siostry różańcowe:

 1. Wylazowska Krystyna
 2. Bielecka Janina
 3. Buk Jadwiga
 4. Chmiel Zofia
 5. Gil Marianna
 6. Ksel Elżbieta
 7. Kubicka Cecylia
 8. Kubicka Danuta
 9. Kubicka Zofia
 10. Kubicka Zofia
 11. Łapa Aneta
 12. Łapa Ewa
 13. Łapa Krystyna
 14. Mołas Kinga
 15. Nogajczyk Stanisława
 16. Pacyga Hanna
 17. Prędota Maria
 18. Sabat Teresa
 19. Woźniak Marianna
 20. Woźniak Stefania

            Siostry, które odeszły do wieczności:  Marianna Bielecka, Aniela Bożek, Anna Brzoza, Franciszka Chmiel,  Marianna Cudzik, Marianna Domagała, Kazimiera Kosmala, Franciszka Kowalska, Stanisława Kowalska, Franciszka Król, Janina Król, Franciszka Kubicka, Genowefa Kubicka, Irena Kubicka, Katarzyna Kubicka, Marianna Lurzyńska, Irena Łapa,  Aniela Prędota, Marianna Prędota, Józefa Ryk, Stefania Wieczorek, Franciszka Woźniak, Helena Woźniak, Helena Chmiel

            Animatorką Koło Różańcowego w Piasecznej Górce jest Grażyna Kędziora. Poprzednie zelatorki to Marianna Kubicka, Marianna Kaczmarczyk, Irena Kaczmarczyk. Za patrona tej wspólnoty modlitewnej wybrano św. Franciszka z Asyżu.

Siostry różańcowe

 1. Kędziora Grażyna
 2. Biesaga Zofia
 3. Dulęba Krystyna
 4. Gola Genowefa
 5. Gola Krystyna
 6. Gola Renata
 7. Iwan Halina
 8. Kowalska Anna
 9. Kowalska Wiesława
 10. Krawczyk Krystyna
 11. Kulczykowska Stefania
 12. Lurzyńska Zofia
 13. Misztal Danuta
 14. Rabiej Celina
 15. Rabiej Helena
 16. Sobolewska Bronisława
 17. Świetlak Krystyna
 18. Wiejas Kazimiera
 19. Woźniak Janina
 20. Zacharz Teresa

            Zmarłe siostry różańcowe: Stanisława Gola, Irena Kaczmarczyk, Marianna Kaczmarczyk,  Marianna Kubika, Maria Lurzyńska.

            W kołach Różańcowych modli się już trzecie pokolenie, często obowiązki zelatorki przejmuje córka po swej mamie, czasem babci; synowa po teściowej. Bardzo nielicznie, ale jednak zauważa się obecność braci różańcowych.