Rys historyczny parafii:
Współczesny kościół z 1979 r. na morawickim wzgórzu i terenowa Kalwaria Świętokrzyska z 1997 r. w jego sąsiedztwie – to charakterystyczne cechy młodej, podkieleckiej parafii w Morawicy. Była ona erygowana przez bpa Stanisława Szymeckiego 5 lutego 1982 r.

Latem 1975 r. ks. Stanisław Kornecki rozpoczął realizację marzenia swojego życia – budowy kościoła w Morawicy. Prace budowlane trwały do 1979 r. Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy poświęcił 21 czerwca 1981 r. bp Stanisław Szymecki. Do poł. lat 80-tych XX w. były już w Morawicy: plebania, cmentarz, dzwonnica. Wydarzeniem w historii parafii było erygowanie 14 września 1997 r. przez bpa Kazimierza Ryczana Kalwarii Świętokrzyskiej, zbudowanej jako „wotum wdzięczności Bogu za dar Papieża Jana Pawła II”, a zarazem jako pamiątka Jubileuszowego Roku 2000.

Architekturę morawickiej świątyni projektował arch. Ludomił Gyuerkaovich; konstruktorem był Bogdan Ciok, wykonawcami – Józef Abratański i Edward Sędzielewski. Wystrój wnętrza projektował i wykonał art. plastyk Władysław Markiewicz oraz art. plastyk Izabela Borowska (autorka ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w ołtarzu bocznej nawy). W ołtarzu głównym – scena Ukrzyżowania. Artystyczne elementy w metalu, które są dość liczne w kościele, wykonał Roman Kocieliński.

Kalwaria została zaprojektowana na wzgórzu (251 m n.p.m.), w pobliżu zabezpieczonej i wstępnie wyremontowanej kaplicy Oraczewskich. Przy opracowaniu koncepcji i budowie Kalwarii współpracowali: Władysław Markiewicz, Jerzy Mechnio, Elżbieta Kaleta (zalesiła wzgórze). Monumenty stacji wykonano z morawickiego wapienia (w większości miejscowy rzeźbiarz T. Kostera), w szczycie figur umieszczono bryłki z fundamentu bazyliki Grobu Chrystusa w Jerozolimie.

Czy wiesz, że…
Budowniczy kościoła i Kalwarii, ks. kan. Stanisław Kornecki, spoczywa obok kościoła.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej na Kalwarii skupiają nie tylko parafian; korzystają z nich pacjenci z pobliskiego szpitala w Morawicy i przyjezdni. Tradycją wielkopostną stała się diecezjalną pielgrzymka Rycerstwa Niepokalanej, a spontanicznie – dekanalnych i parafialnych grup. Poza okresem Wielkiego Postu w czerwcu na Kalwarii spotyka się Apostolat Maryjny i grupy dzieci komunijnych. Odbywają się także „papieskie miesięcznice” (z Mszą św., Drogą Krzyżową i koncertem dedykowanym Janowi Pawłowi II).

W 1945 r. Armia Czerwona kompletnie zniszczyła okolicę.

Odpust:
Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 27 czerwca