Poprzedni proboszczowie

Ks. kanonik Stanisław Kornecki

Ks. kanonik Stanisław Kornecki urodził się 17 maja 1932 roku w Szczukowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1960 roku z rąk bp. Czesława Kaczmarka. Jako wikariusz pracował w parafiach: Tuczępy, Mstyczów, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, a przez 29 lat kierował parafią Morawica.

1 lipca 1974 roku ks. Stanisław Kornecki został mianowany pierwszym proboszczem Morawicy. Jego zadaniem było zorganizowanie wspólnoty oraz budowa kościoła parafialnego. To dzieło rozpoczął w czerwcu 1975 roku. Architekturę kościoła projektował i kierownikiem budowy był arch. mgr inż. Ludomił Gyuerkaovich, konstruktorem – mgr inż. Bogdan Ciok, głównym majstrem budowy – Józef Abratański, a potem Edward Sędzielewski. Wystrój plastyczny wnętrza projektował i wykonał artysta plastyk mgr Władysław Markiewicz oraz artysta plastyk mgr Izabela Borowska, która również namalowała obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Autorem ślusarki artystycznej był Roman Kocieliński, wykonawcą mebli i stolarki – Tadeusz Latosiński. Elektryzację kościoła przeprowadził Jan Sułek, nagłośnienie – inż. Piotr Iżmański. Zakończenie budowy nastąpiło w 1979 roku, a poświęcenia dokonał ks. bp Stanisław Szymecki 21 czerwca 1981 roku.

Kolejnym dziełem ks. Stanisława Korneckiego była Kalwaria Świętokrzyska, której budowę rozpoczęto w 1993 r. a zakończono w 1997 r. Powstała ona jako wotum Wdzięczności Panu Bogu za dar papieża Polaka Jana Pawła II. Znakomicie wpisuje się ona we wzgórze kościelne, na którym znajdują się także ruiny zabytkowej kaplicy Oraczewskich.

ks. Stanisław Kornecki

ks. Stanisław Kornecki

Ks. Kornecki zmarł 10 lutego 2003 roku. Wszyscy parafianie wspominają go jako wspaniałego kapłana, cudownego człowieka i niezastąpionego przyjaciela.

Niech zakończeniem tej biografii będą słowa zaczerpnięte z testamentu ks. Stanisława skierowane do parafian: „Proszę Was, abyście życiem i postępowaniem Waszym dawali świadectwo żywej wiary, i byście byli dobrzy jak chleb. Proszę Was o wzajemną miłość i prawdziwą pobożność, o dobre i religijne wychowanie dzieci w wierności Bogu i Kościołowi. Aby ta Świątynia była dla Was i dla Waszych pokoleń uświęceniem, a sakrament Eucharystii pokarmem. Drodzy Parafianie tak bardzo zachęcam Was, żebyście w tym szarym, trudnym życiu spotykali się w Świątyni uczestnicząc we Mszy Świętej. Abyście każdy tydzień rozpoczynali niedzielną Mszą Świętą. Proszę Was, abyście wszyscy mogli dostąpić pełnej radości zbawienia. Życzę Wam tego!”