Obecnie pracujący

Proboszcz:

ks. Jan Ciszek, KHW, wyśw. 1975, mian. 2003

Wikariusze:

ks. Piotr Magiera, mgr teol., wyśw. 2011, mian. 2018

ks. Andrzej Wojarski, mgr teol., wyśw. 2012, mian. 2016