Obecnie pracujący

Proboszcz:

ks. Jan Ciszek, KHW, wyśw. 1975, mian. 2003

Wikariusze:

ks. Piotr Magiera, mgr teol., wyśw. 2011, mian. 2018

ks. Robert Patrak, mgr lic. teol., ur. 1975 (Czarnocin), wyśw. 2002, mian. 2020