Schola dziecięca “Różyczki Maryi”

34e5c7d7-9369-4905-9a76-71f65f66de92

„Kto śpiewa podwójnie sie modli”

Wszystkich chętnych, którzy chcą śpiewać w scholi parafialnej zapraszamy na próby w każdy poniedziałek
o godz. 16.00 w salce pod kościołem.
Opiekun ks. Robert Patrak

b7ef022a-3fd1-4f47-a28e-62975fe2e52977b215cd-8b6e-4d86-a852-6872f0f74d58arad6007