Sakrament Chrztu

battesimo

Pośrednikiem między Bogiem, a nami jest Jezus Chrystus. Z Panem Jezusem na zawsze, na całą wieczność łączy nas CHRZEST ŚWIĘTY. Również przez Chrzest wchodzimy do Świętego Kościoła Powszechnego, powiększając Jego organizm. Czy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka płynie z faktu przyjęcia Chrztu Świętego?

 

O CHRZEST DLA DZIECKA PROSZĄ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY RODZICE.

Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie,
np. krewni lub przyjaciele!

 

Kto może zostać chrzestnym?

Chrzestnymi dla dziecka mogą być takie osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).

Chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Jak załatwić formalności związane z Sakramentem Chrztu św.?

  1.  W odpowiednim czasie, przynajmniej na 3 tygodnie przed planowanym Chrztem rodzice zgłaszają chęć Chrztu dziecka w kancelarii.
  2.  Należy przynieść ze sobą do wglądu Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  3.  Należy podać imię i nazwisko oraz dane personalne rodziców chrzestnych.
  4.  Rodzice i chrzestni przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu Świętego dziecka: przystępują do Spowiedzi św., aby w dniu Chrztu dziecka przyjąć Komunię św. (chyba, że nie mogą, np. z powodu małżeństwa cywilnego).
  5.  Gdyby Chrzest miał być przełożony z różnych przyczyn, należy o tym poinformować Parafię.
  6.  Chrzty odbywają się w 2 i 4 niedzielę miesiąca o godz. 12.00. W poszczególnych wypadkach istnieje możliwość innego terminu.
  7.  Katecheza chrzcielna odbywa się w Pierwszą Sobotę Miesiąca o 18.30 (17.30 – czas zimowy)

Do obrzędu chrztu potrzebna jest świeca i biała szata.
Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.