Kapłani pochodzący z parafii

Ks. Paweł Klimczak, mgr teol., ur. 1978, wyśw. 2004