Rycerstwo Niepokalanej jest stowarzyszeniem religijnym.

Celem Rycerstwa jest:

 • Starać się o nawrócenie grzeszników i nieprzyjaciół a także zjednoczenie chrześcijaństwa.
 • Warunkiem Rycerstwa Niepokalanej jest:
 • oddać się całkowicie Niepokalanej
 • Nosić i propagować cudowny medalik
 • być wpisanym do księgi Rycerstwa w Niepokalanowie

 Zadaniem Rycerstwa Niepokalanej jest:

 • odmawiać codziennie akt strzelisty o Niepokalanej „O Maryjo bez grzechu poczęta …”
 • modlić się i świadczyć chrześcijańskim życiem

Osoby należące do Rycerstwa Niepokalanej
przy parafii M.B.N.P. w Morawicy

 • Krystyna Radomska
 • Helena Sztukiewicz
 • Marianna  Parlicha-Słowik
 • Krystyna Wojcieszyńska
 • Hanna Pacyga
 • Teresa Jędrocha
 • Grażyna Tworek
 • Władysława Lech
 • Marian Kozak
 • Janina Śnioch
 • Grażyna Kozakowska
 • Danuta Klimczak
 • Cecylia Wojda
 • Krystyna Śnioch
 • Maria Karyś
 • Marię Radomska
 • Krystyna Słowińska
 • Krystyna Wylszowska
 • Grzegorz Kubicki
 • Maria Misor
 • Lidia Piecyk
 • Barbara Michalska
 • Józefa Górczyńska

Opiekun: Ks. Piotr 


 

Sto lat Rycerstwa Niepokalanej
Rok 2017 obfituje w ważne rocznice- mija sto lat od chwili, gdy troje pastuszków z Fatimy spotykało Matkę Bożą Różańcową, 140 lat objawień w Gietrzwałdzie – polskim Lourdes; mija także sto lat od powołania Jej Rycerstwa, które narodziło się w trzy dni po objawieniach fatimskich, 16 października1917 roku podczas sekretnego spotkania w celi Kolegium Braci Mniejszych Konwentualnych przy ulicy Teodoro w Rzymie. Twórcą Rycerstwa
Niepokalanej jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Idea MI to troska o nawrócenie grzeszników, uświęcenie wszystkich pod opieką i przy pomocy Niepokalanej. Powstanie rycerskiej armii zbrojnej w modlitwę słów i czyn wynikało z potrzeby czasu, to odpowiedź na rozpalające się zarzewie Rewolucji Październikowej, wciąż trwająca I wojna światowa, nasilenie przez masonerię działań antykościelnych, poruszające tajemnice fatimskie.
Od 16 października 1917 roku pierwsi rycerze Niepokalanej po opieką i za pośrednictwem Matki Najświętszej- odpornej na zło, walecznej, zwycięskiej wypełniają swą misję.
W 1922 roku MI uzyskało aprobatę stolicy apostolskiej. Niepozorny franciszkanin Maksymilian Maria Kolbe położył podwaliny pod polskie centrum Maryjnego Stowarzyszenia, fundując pod Warszawą klasztor i wydawnictwo Niepokalanów. Miesięcznik „Rycerz Niepokalanej” przybywa pod polskie strzechy i do robotniczych mieszkań. W roku 1938 wydano 1mln egzemplarzy. Rosły także rycerskie szeregi, jesienią 1939 roku osiągnęły liczbę około 1 mln członków. Trwała ekspansja Rycerstwa na cały świat. Już w 1930 roku ojciec Kolbe szerzy ideę MI w Japonii. Wojna zatrzymała rozwój MI. Rycerskie niezwyciężone hufce przetrwały czasy komunizmu, chociaż zostało rozwiązane wydawnictwo, zaś franciszkanie dokonali wielkiego dzieła- wybudowali świątynię.
Dziś Rycerstwo podąża za zmieniającym się światem, poza działalnością tradycyjną, zainicjonowaną przez św. Maksymiliana, aktywność MI przejawia się w nowych formach, odpowiadających współczesnym wyzwaniom Kościoła; działają min. Młodzieżowy Ruch Rycerstwa Niepokalanej, Rycerstwo Niepokalanej u Stóp Krzyża adresowane do ciężko chorych i niepełnosprawnych – to oni stanowią potężną armię modlitwy i cierpienia; według ojca Maksymiliana – „Straż Przednią”.

W naszej parafii pod przewodnictwem Krystyny Radomskiej Rycerstwo uczestniczy,
min. w nabożeństwach fatimskich, pierwszych sobót, rekolekcjach wielkopostnych,
w uroczystościach organizowanych w Kielcach i w stolicy Rycerstwa w Niepokalanowie. Opiekę duszpasterską roztacza nad morawickim MI ks. Dariusz Jarlinski.

W stycznia 2017 roku składano sobie życzenia podczas spotkania opłatkowego, któremu przewodniczył ks. biskup Jan Piotrowski, wielki sympatyk MI.
Każdego roku odbywają się w Niepokalanowie wiosenne i jesienne trzydniowe zjazdy prezesów, animatorów i czcicieli Niepokalanej. Podczas kwietniowych rekolekcji rycerze uczestniczyli w warsztatach, na których wymieniali doświadczenia, w dyskusji rodziły
się nowe formy działalności. Na jednej z konferencji rycerz Leszek opowiadał jak przyciągać wiernych do Rycerstwa. Ważne było wystąpienie ojca Stanisława Piętki, w którym przedstawił stuletnią historię Rycerstwa Niepokalanej, zakończonej aktualnymi zobowiązaniami rycerzy do szlachetnego życia, aby człowiek żyjący po ludzku, oddający siebie Bogu i ludziom w miłości, nieobojętny na to co święte i piękne,(…)ale także pochylający się nad każdym człowiekiem będącym w potrzebie. Jak Jezus. Jak Maryja. Jak prawdziwy, a nie z nazwy tylko, Rycerz Niepokalanej.
Podczas porannej Mszy św. kończącej rekolekcje nastąpiła niezwykła chwila – kilka delegacji otrzymało relikwie świętego Maksymiliana Kolbe do swoich parafii.

W ostatni weekend lipca liczna delegacja z naszej parafii uczestniczyła w uroczystościach jubileuszu Rycerstwa w Niepokalanowie. O godzinie 17.00 miał miejsce spektakl: „Mój syn umiłowany”. Wieczorną Eucharystię sprawował ks. Biskup Tadeusz Bronakowski z Diecezji Łomżyńskiej. W tej Mszy św. nasze rycerki czytały modlitwę wiernych. Po apelu Maryjnym przezywaliśmy przejmującą Drogę Krzyżową. O północy Eucharystii przewodniczył ojciec Stanisław Pietka. Podczas nocnego czuwania nasza delegacja przewodziła Modlitwie Różańcowej, w rozważaniach tajemnic bolesnych. Po Koronce do Bożego Miłosierdzia był czas na krótki sen, by już rano wysławiać Pannę Świętą śpiewem Godzinek i zaraz potem słuchać konferencji. Centralnym punktem uroczystości jubileuszowych była Msza św. polowa pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza. Odczytano list od Prezydenta Andrzeja Dudy. W słoneczny czas obok ołtarza ustawiały się poczty sztandarowe z całej Polski. Rycerka Hanna Pacyga dostąpiła zaszczytu udziału w liturgii słowa, a w procesji z darami nasza delegacja poniosła duży, okrągły chleb z dwiema koronami białą i czerwoną oraz inicjałami MI. Po nabożeństwie nastąpił akt poświęcenia się Niepokalanej. Ogólnopolskie czuwanie zakończył poczęstunek, dla ogromnej rzeszy wiernych podano smaczny bigos. Zawsze Niepokalanów stara się ugościć rycerzy. W drodze zwiedzaliśmy ośrodek formacyjnego- rekolekcyjnego: Niepokalanów Lasek. Ojciec Stanisław Piętka oprowadzał po miejscach, w których pracował i modlił się twórca MI – św. Maksymilian Kolbe, przytoczył wiele wspomnień, min. jak ratowano Żydów – do Niemców poszła informacja,
że na terenie obiektu panuje tyfus, co odstraszyło okupantów od zagrabienia tego miejsca.
Powrotna trasa zaprowadziła pielgrzymów do sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej. Siostra Niepokalanka przybliżyła niesamowitą historię wędrówki cudownego Posagu do Szymanowa. Pielgrzymom towarzyszył ks. Sebastian Seweryn – diecezjalny opiekun Rycerstwa.

W dniu 17 września rycerze Niepokalanej wyjechali do Strachociny – Sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, tam wysłuchali konferencji wygłoszonej przez narodowego prezesa ojca Stanisława Piętkę, który na wstępie przytoczył powiedzenie: „Obyś żył w ciekawych czasach”. Jego zdaniem nasza współczesność istotnie jest ciekawa, jesteśmy świadkami przełomowych wydarzeń historycznych, niestety realia nie są wolne od negatywnych zjawisk. Dostrzega się aktywność masonerii wkraczającej do parlamentów, deklarującej pozornie szlachetne cele; ale sekretna loża czuwa, sącząc subtelną truciznę. Rozszerza się islamizacja, zaś cywilizacja śmierci zatacza szerokie kręgi. Bądźmy wiec czujni, zasłuchani w ostrzeżenia św. Piotra, bo szatan krąży Ojciec Stanisław nawoływał, by tak jak kiedyś kardynał Wyszyński w najgorszym dostrzegać coś dobrego, życzliwie mówić o drugim, odróżniać błąd od zagubienia; w obecnych realiach- fali nienawiści na ulicach. „Bądźmy lekarzami narodów, z duchem rycerskim idźmy do chorych – apelował kaznodzieja – Maryja niszczy zło, dlatego masoneria Jej nienawidzi. Trzeba oddać się Niepokalanej w duchu i prawdzie. Po trzykroć walczyć ze złem modlitwą, która jest źródłem łask, gdyż nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Wskazówka dla MI to – wkraczać do wszystkich środowisk, podbijać serca na chwałę Bożą. Promienna cywilizacja miłości jest nadzieją na lepszy świat”. We Mszy Świetej pod przewodnictwem ks. biskupa przemyskiego rycerze modlili się o wytrwałość
w służbie Niepokalanej. Po nabożeństwie dane nam było podziwiać piękne widowisko wyreżyserowane przez siostry Niepokalanki Rycerstwa Niepokalanej. Główną bohaterką przedstawienia była młodziutka dziewczyna z Nazaretu –przyszła Matka naszego Zbawiciela. Ks. proboszcz Józef Niżnik przybliżył zebranym życie bohaterskiego świętego Andrzeja Boboli i jego wpływ na przełomowe wydarzenia Polski. Opowiedział, jak w tajemniczych okolicznościach rodził się kult świętego w Strachocinie. Po uczcie duchowej zaproszono rycerzy na obfity poczęstunek.

W dniu 15 października odbyły się centralne jubileuszowe uroczystości, Mszę św. odprawił abp. Józef Michalik. W homilii hierarcha zapalał rycerzy, aby nadal wytrwale przez modlitwę i gorliwość apostolską podejmowali „walkę o dusze” na różnych polach, także w Internecie, by poczuli się armią spod Bożego sztandaru, która zwalcza nienawiść miłością. Minister Małecki odczytał pozdrowienie Pani Premier Beaty Szydło i podziękował za światło Niepokalanej, które bije z Klasztoru Franciszkanów. Jedną z konferencji wygłosiła nasza rodaczka – siostra Paulina Januchta, wzruszająco mówiła o sensie cierpienia. Na zakończenie zjazdu dla rycerzy z całej przygotowano królewski obiad.

Od kilku lat w Niepokalanowie odbywają się zjazdy rodzinne, w których co roku uczestniczą Rodziny Domowego Kościoła z naszej parafii. Przez długie lata siostry franciszkanki pomagały w opiece nad dziećmi w czasie letnich kolonii organizowanych Rycerstwo Niepokalanej Diecezji Kieleckiej.

Przez pamięć dla twórcy Rycerstwa Niepokalanej – świętego Maksymiliana Marii Kolbe, niech idea MI poszerza swe kręgi, aby miłość, empatię kierować do pokrzywdzonych, złamanych na duchu, niepełnosprawnych, wykluczonych…
Niech rycerzom towarzyszy apel Papieża Benedykta :„ Posiadacie potężny wzór świętości, pokory i działalności apostolskiej. Kościół potrzebuje waszej pomocy, dlatego proszę was, byście nie ustawali w drodze, nie poddawali się zniechęceniu, idźcie z odwaga i nadzieją. Niech Niepokalana i św. Maksymilian pomogą wam być gorliwymi misjonarzami miłości
i Bożego Miłosierdzia w świecie rozdartym nienawiścią”.

Opracowała Marianna Parlicka – Słowik