Dekret Biskupa Kieleckiego ogłaszający dyspensę od obowiązku uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej

Dekret Biskupa Kieleckiego ogłaszający dyspensę od obowiązku uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej