Dekret Biskupa Kieleckiego ogłaszający dyspensę od obowiązku uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej