DOŻYNKI PARAFIALNO-GMINNE 2017


Musimy siać choć grunta nasze marne
Choć nam do orki pługów brak i bron
Musimy siać choć wiatr porywa ziarno
Choć w ślad za siewcą kroczą stada wronMusimy siać nie wiedząc w którą stronę
Poniesie wiatr i w ziemię rzuci siew
Nie wiedząc kto i gdzie pozbiera plony
W dożynki czyj radosny huknie śpiewNie wolno nam ni sił ni dnia marnować
Musimy siać musimy tworzyć cud
Nie wolno nam po spichrzach ziarna chować
Na świecie głód na świecie ciągle głód

A nas tak mało tych co mogą ponoć
Ze swych spichlerzy szczyptę braciom dać
I niech nie przy nas wzejdzie ruń zielona
My róbmy swoje my musimy siać

Musimy siać choć grunta nasze marne
Choć nam do orki pługów brak i bron
Musimy siać choć wiatr porywa ziarno
Choć w ślad za siewcą kroczą stada wron

Muzyka: Zbigniew Preisner

Fot. Andrzej Radomski

 

Dożynki 2017

Niech cię chwali matka ziemia,
Uprawiana w pocie czoła,
Która rodzi złote ziarna,
Barwne kwiaty oraz zioła
Dostojny Księże Kanoniku! Szanowny Panie Burmistrzu, Zacna Pani Starościno! Zacny Panie Starosto! Utrudzeni Rolnicy – bohaterowie dzisiejszego święta! Honorowi Goście! Drodzy Mieszkańcy Ziemi Morawickiej!
W dożynkowe święto, w święto chleba niechaj popłynie hymn wdzięczności do Boga Wszechmogącego za dary ziemi, owoc pracy ludzkiej. Niech płyną słowa wdzięczności pod adresem oraczy, siewców, i żniwiarzy, pod adresem zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich, artystów naszego regionu. To za ich sprawą przetrwała kultura, tradycja ludowa. Im zawdzięczamy te smaczne bochny chleba, przecudne wieńce dożynkowe, uwite ze zbóż ziół i kwiatów. Czas biegnie, nieustanne panta rhei ; na niektórych polach wyrosły osiedla mieszkaniowe, wzniesiono zakłady przemysłowe, inny jest sposób gospodarowania, ale to wciąż rolnicy najbardziej rozumieją, jak człowiek jest bezbronny wobec żywiołów natury. Mimo osiągnięć techniki nic nie może rolnik kiedy:
Bogate, polskie lato ciężko dyszy
Pośród brzemiennej nieruchomej ciszy
a ziemia pragnie kropli deszczu. Cóż mu wtedy pozostaje, jedynie uklęknąć na tej Bożej ziemi i modlić się do Stwórcy o zmiłowanie.
Matko Różańcowa, wędrująca wśród łanów zbóż, wędrująca przez łąki zielone, pachnące lasy, nieprawiane pola, zsyłaj zdroje łask dla rolników, którzy nie tylko żywią naród, ale także tworzą i podtrzymują kulturę regionu; napełnij Polaków taką służbą i miłością do ziemi, jaką żywili bohaterowie literaccy Maciej Boryna i Bogumił Niechcic.
Pamiętając o głodujący w Afryce, o tysiącach ludzi opuszczających swoja ojczystą ziemię w poszukiwaniu chleba i domu; przez pamięć o naszych rodakach, którzy \kiedyś wędrowali za chlebem aż za ocean – w roku świętego brata Alberta, który uczył wrażliwości, nawoływał, by każdy z nas był dobry jak chleb –
Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem,
bo pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości.
W 300 setną rocznicę koronacji Matki Najświętszej, wołajmy do Niej:
Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie
spójrz na serca zwaśnione, napełnij je jednością do wspólnego współdziałania dla dobra kraju, rozbudź w nas miłość do ziemi, która nas karmi.
Jasnogórska Pani Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką,
Spójrz na polskie wioski i na polskie miasta,
Niech z miłości Twojej słynie naród polski.

Marianna Parlicka Słowik