DROGI DOJRZEWANIA WIARY – homilia na XXIV niedzielę