I TY TEŻ MOŻESZ BYĆ ŚWIĘTYM

Świętość nie jest brzemieniem zrzuconym na nasze barki, ale przywilejem, najwyższym wyróżnieniem. Matka Teresa pytana przez dziennikarza o to co się czuje, gdy jest się przez cały świat obwołaną świętą, odrzekła krótko: „Świętość to nie luksus, to konieczność”. To obowiązek, ale wynikający z naszego arystokratycznego pochodzenia jako dzieci Bożych. Wedle francuskiego powiedzenia: „Noblesse oblige” – „szlachectwo zobowiązuje”.