Jubileusz kościoła w Morawicy

Jubileusz kościoła w Morawicy

 

„Trzeba budować na skale i nie tracić nadziei, gdy przyjdą burze i wichry, bo Bóg pomoże nam doczekać  słonecznego poranka”.

Słowa papieża Benedykta XVI

 

W 40 rocznicę poświęcenia kościoła wspominamy ten czas, kiedy ks. Stanisław Kornecki rozpoczął budowę kościoła w Morawicy. Ówczesne władze wyraziły zgodę na to przedsięwzięcie jedynie, dlatego  że nie wierzyły, iż uda się wykuć w skale fundamenty. Jednak niezłomny budowniczy porwał ludzi do czynu, motywował, zachęcał i za każdą czynność serdecznie dziękował.  I tak  z Bożą pomocą, mocą darów Ducha Świętego, z wiarą, entuzjazmem ludzi dobrej woli wzniesiono tę świątynię nad  miastem cierpienia, bo tak ks. proboszcz nazywał morawicki szpital. Nowy kościół wykuto w skale w pobliżu dworskiej Kaplicy Oraczewskich. Spełniło się marzenie mieszkańców okolicznych miejscowości, że nie trzeba pokonywać wielu kilometrów, aby dotrzeć na Mszę świętą. Niegdyś głuche, milczące wzgórze, na którym tylko wiatr pełnił swą powinność,  zamieniło się w Święte Wzgórze Ziemi Morawickiej. Ze wzruszeniem wspominamy dzień 21 czerwca 1981 roku, gdy ks. biskup Stanisław Szymecki  poświęcił świątynię pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Architekturę morawickiej świątyni projektował Ludomił  Gyuerkaovtch, konstruktorem był Bogdan Ciok. Nad pracami czuwał mistrz Józef Abratański, a po jego śmierci budowniczy Edward Sędzielewski. Wystroju wnętrza  dokonał artysta Władysław Markiewicz oraz malarka Izabela Borowska. To ona namalowała ikonę patronki parafii. Elementy artystyczne są dziełem Romana Kocielińskiego.

W historii kościoła z sentymentem przywołujemy  dzień16 grudnia 1984 roku, gdy po raz pierwszy zabiły dzwony,  a także  uroczystość Wielkiego Jubileuszu w 2000 roku. Częstym gościem   na Świętym Wzgórzu był ks. biskup Mieczysław Jaworski, który mówił „Tu kiedyś nad rzeką Nidą stał dom, w którym się urodziłem”. To on pragnął,  by zbudować Kalwarię Świętokrzyską, której poświęcenia dokonał ks. biskup Kazimierz Ryczan w dniu 14 września 1997 roku.

W wielkim trudzie stacje Drogi Krzyżowej  z morawickiego wapienia wykonali Tadeusz Koster i Stanisław Pabian.

Dzielny, gorliwy kapłan niestrudzenie budował także kościół duchowy. Powstała Grupa charytatywna, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Rycerstwo Niepokalanej, biblioteka parafialna, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, zespół „AVE”, prezentujący misteria dla pielgrzymów  zdążających na Jasną Górę.

Godnym następcą pierwszego proboszcza został w 2003 roku ks. kanonik Jan  Ciszek. Parafia rozrastała się. Zaszła pilna potrzeba rozbudowy świątyni. Dzieło to wymagało pokonania wielu trudności, szczególnie przy wznoszeniu nawy zachodniej. Jednak dzięki architektom, ekipie budowlanej, zaangażowaniu wspólnoty parafialnej sfinalizowano to przedsięwzięcie. Ponadto wykonano polichromię kościoła, zmieniono poszycie dachu. W nowej nawie znajduje się ołtarz Jezusa Miłosiernego. Umieszczono w nim  relikwie i obrazy św. siostry Faustyny oraz św. Jana Pawła II. Jesteśmy wdzięczni naszemu duszpasterzowi, że nasza świątynia zajaśniała pełnym blaskiem. Księdzu proboszczowi zawdzięczamy także troskę o odnowę terenu wokół kościoła.

W naszej Parafii tętni życie. Siostry Różańcowe w każdy piątek przewodzą adoracji Najświętszego Sakramentu,  Różyczki Maryi śpiewem wysławiają Boga Wszechmogącego,   Rycerstwo Niepokalanej  modli się w pierwsze soboty miesiąca, Orkiestra uświetnia uroczystości kościelne,  wspólnoty młodzieżowe : Pełni Nadziei, Odnowa w Duchu Świętym, Kościół Domowy wystawiają misteria, i w żarliwej modlitwie pamiętają o kapłanach. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci wzruszające Drogi  Krzyżowe w rocznicę odejścia Jana Pawła II oraz koncert: „Całe życie czekam na Ciebie” w dniu 2 września 2005 roku, poświęcony pontyfikatowi polskiego papieża.

 

Dziękczynna Msza święta w 40 rocznicę poświęcenia kościoła w Morawicy odbyła się 27 czerwca 2021 roku w uroczystość odpustową. Warto przytoczyć epizod, który niegdyś opowiadał ks. Kornecki. Jeszcze przed budową świątyni przygodny człowiek zabrał Go do Brzezin i radził, by tworzonej parafii dać za patronkę Matkę Bożą Nieustającej Pomocy a wówczas pokona się wszelkie trudności.

Na jubileuszową uroczystość przybył ks. biskup Jan Piotrowski. Zacnego Gościa powitali  państwo Krystyna  Marian Tworkowie. Pan Marian przypomniał trudny czas wznoszenia świątyni i prosił o modlitwę w dziękczynnej Eucharystii w intencji parafian oraz  o życie wieczne dla świętej pamięci ks. Stanisława Korneckiego, architektów i budowniczych kościoła. W homilii pasterz Diecezji Kieleckiej wspomniał, że to dawniej jak przejeżdżał przez Morawicę i widział kamienny kościół, to myślał, że wiekowa budowla. Okazało się, że ma zaledwie 40 lat, toteż  porównał ją do panny młodej. Na zakończenie nabożeństwa najbardziej zasłużeni parafianie zostali nagrodzeni obrazami z wizerunkiem Jana Pawła II. Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras podziękował ks. biskupowi za udział w uroczystości odpustowo – jubileuszowej. Włodarz Gminy skierował też serdeczne słowa pod adresem  ks. proboszcza Jana Ciszka i wręczył mu ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wtedy rozległy się gromkie oklaski. Należy dodać, iż przed Mszą świętą gospodarz Ziemi Morawickiej uczcił pamięć twórcy Parafii Morawickiej, składając kwiaty na grobie świętej pamięci ks. Stanisława Korneckiego.

Ostatni akord uroczystości to procesja wokół kościoła w następującym szyku: na czele Krzyż, dalej Siostry Różańcowej, Figura Matki Bożej Fatimskiej, sztandar Rycerstwa Niepokalanej, chorągwie z wizerunkami: Jezusa Miłosiernego, Patronki Parafii, Matki Bożej Różańcowej, świętego Maksymiliana Marii Kolbe, świętego Alberta Chmielowskiego, świętego Stanisława Kostki. Na każdej chorągwi widnieje wymowne przesłanie, np. „Matko Boża Nieustającej Pomocy opiekuj się nami”, „Trzeba być dobrym jak chleb.” Chorągwie to także rodzaj kroniki parafialnej, albowiem niektóre z nich  podają  nazwę fundatora, czyli konkretną miejscowość i rok powstania. Za dzierżącym chorągwie maszerują ze sztandarami druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Morawicy i Woli Morawickiej. Za nimi uczestniczą w procesji ministranci, księża i dziewczynki rzucające kwiatki przed Najświętszym Sakramentem. W ten jubileuszowy czas monstrancję z Panem Jezusem niósł ks. biskup Jan Piotrowski. Za baldachim kroczył lud Boży.

Podczas uroczystości parafianie cieszyli się obecnością przybyłych na jubileusz księży, w tym dawnych wikariuszy morawickiej parafii:   ks. Tadeusza Śliwy, ks. Andrzeja Dudzica, ks. Macieja Stopińskiego. Wierni radośnie powitali swego rodaka kapłana Pawła  Klimczaka.

 

„Te Deum laudamus” za 40 lat morawickiego kościoła.

 

Marianna Parlicka- Słowik