Niedziela Palmowa 2024

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym jako chrześcijanie przeżywamy mękę i śmierć Pana Jezusa w tzw. Triduum Paschalnym. Poświęcenie palm jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Hossa na Królowi Dawidowemu”. Dzieci własnoręcznie przygotowały palmy. Najpiękniejsze palny zostały nagrodzone. Życzymy wszystkim parafianom i gościom błogosławionego tygodnia i głębokich duchowych przeżyć.