KOROWÓD ŚWIĘTYCH w szkole +NOC ŚWIĘTYCH w kościele

KOROWÓD ŚWIĘTYCH w szkole +NOC ŚWIĘTYCH w kościele

Zob. zdjęcia