Poświęcenie przyborów szkolnych

8 września o 10.00 na Mszy św. ks. Proboszcz poświecił plecaki i przybory szkolne dla dzieci klas I