Światło nadziei dla świata

Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) oraz Komisja Episkopatów
Wspólnoty Europejskiej (COMECE), w uzgodnieniu z Sekretariatem Stanu
Stolicy Apostolskiej, wystąpiła z inicjatywą – „Światło nadziei dla świata”.
    Przewodniczący ww. gremiów zwracają się z prośbą o zapalenie świecy
w oknach mieszkań i domów w krajach Europejskich, podczas Wigilii Paschalnej,
w geście jedności wszystkich katolików, którzy z powodu epidemii koronawirusa
nie mogą, uczestniczyć w celebracji.
    Światło to w szczególny sposób wskazuje na nadzieje, gdyż przywodzi na
myśl świecę paschalną – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego, dawcy wszelkiego
dobra, pokoju i życia.