UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu dzisiejszym modliliśmy się na Mszy za dzieci naszej szkoły na czas rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego. Zaś najmłodszym dzieciom zostały poświęcone tornistry i przybory szkolne…