UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Uroczystości poświęcenie nawy bocznej kościoła i ołtarza Jezusa Miłosiernego

zdj. Andrzej Radomski

 

Uroczystość poświęcenia ołtarza Miłosierdzia Bożego i nowej nawy w morawickiej świątyni

 

Święte Wzgórze Ziemi Morawickiej przed czterdziestu laty było pustegłuche, tylko wiatr na nim hulał. Władze wyraziły zgodę na budowę świątyni, licząc, że na tej skale nie da się wznieść fundamentów; ale Boże błogosławieństwo, opieka patronki przyszłego kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy, niezłomność ks. Stanisława Korneckiego, budowniczych, całej rodziny parafialnej oraz życzliwość ludzi dobrej woli pokonały wszelkie przeszkody. w trudnych czasach powstały świątynia, dzwonnica, cmentarz, Kalwaria Świętokrzyska. Godnym następcą pierwszego proboszcza nowej parafii ks. kanonika Stanisława Korneckiego został ks. kanonik Jan Ciszek. Parafia rozrastała się. Wierni podczas większych uroczystości nie mieścili się w kościele. Zaszła pilna potrzeba rozbudowy świątyni. Cztery lata temu – 12 listopada 2015 roku z inicjatywy śp. ks. biskupa Kazimierza Ryczana, a potem za pozwoleniem i błogosławieństwem ks. biskupa Jana Piotrowskiego ks. proboszcz Jan Ciszek rozpoczął rozbudowę kościoła. Dzieło to wymagało pokonania wielu trudności, szczególnie przy wznoszeniu nawy zachodniej. Jednak dzięki architektom, ekipie budowlanej, zaangażowaniu wspólnoty parafialnej,sponsorom, ofiarności ludzi otartych serc sfinalizowano to przedsięwzięcie oraz szereg innych: w dobudowanej nawie zamontowano ogrzewanie, wentylację oraz oświetlenie, położono posadzkę, wybudowano ołtarz Pana Jezusa Miłosiernego, gruntownie odrestaurowano główny ołtarz, ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a także stacje Drogi Krzyżowej, ponadto wykonano malowanie i całą polichromię kościoła, wyremontowano poszycie dachu i położono nowąblachę. Nad tymi inwestycjami czuwał, podejmował strategiczne decyzje ks. proboszcz Jan Ciszek.

We wrześniu parafianie pod przewodnictwem ks. proboszcza odbyli pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie otrzymali cenny dar- relikwie siostry Faustyny.

Uroczystości poświęcenia dobudowanej nawy i ołtarza Pana Jezusa Miłosiernego zostały poprzedzone rekolekcjami. Rekolekcjonista ks. Krystian Kowalski głosił moc Miłosierdzia Bożego, wskazywał na potęgę koronki do Bożego Miłosierdzia, nakreślił szlachetny portret sekretarki Jezusa Miłosiernego siostry Faustyny Kowalskiej.  W czasie nabożeństw  gitarzysta  Dominik pięknym  śpiewem  sławił  Boże Miłosierdzie i Jego Apostołkę. Na centralną uroczystość wszystkie rodziny w  parafii  otrzymały zaproszenie, które jest cenną pamiątką z ważnego wydarzenia. Oczekiwany dzień 6 października 2019 roku zapisze się złotymi zgłoskami w historii Świętego Wzgórza Ziemi Morawickiej. O godzinie 16.00 ministranci, lektorzy, nadzwyczajni szafarze, kapłani, dostojni gość ks. biskup Jan Piotrowski przy dźwiękach pieśni: „ Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz, tylko Boże Miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.” procesyjnie przez cały kościół zmierzają do ołtarza.

Duszpasterza Diecezji Kieleckiej witają Monika i Krzysztof Pabianowie. Ks. biskup  usłyszał słowa wdzięczności za przybycie w tak ważnym momencie dla parafialnego kościoła, krótką informację o historii rozbudowy i odnowy świątyni, ofiarności, zaangażowaniu, pracowitości księdza proboszcza, bo to za jego sprawą mogło się dokonać dzieło, że świątynia zajaśniała pełnym blaskiem.

Pierwsze czytanie z Księgi Habakuka wygłosił Daniel Czwartosz, Psalm wyśpiewała Lidia Piecyk, zaś List św.Pawła Apostoła do Tymoteusza przeczytał Andrzej Jędrocha. W homilii ks. biskup mówił o ważności świętych obrazów, figur, przedmiotów do użytku liturgicznego, miejsc świętych. Takim świętym miejscem, domem modlitwy, parafialnym wieczernikiem  jest kościół. Duszpasterz wspomniał postać Mojżesza, który wyprowadził naród wybrany z ziemi egipskiej, a później zmagając się z przeciwnościami, prowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Podczas wędrówki przez pustynię ujrzał krzak gorejący i usłyszał głos Pana, by zdjął obuwie, bo to miejsce jest święte. Ks. biskup przytoczył jedno z błogosławieństw, wygłoszonych przez Pana Jezusa w Kazaniu na Górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” i apelował, by z miłością patrzeć na drugiego człowieka. Wierni usłyszeli też życzenia, by odnowiony ołtarz, był dla nich źródłem nawrócenia, pogłębienia wiary i uświęcenia. Po kazaniu nastąpiło uroczyste poświęcenie Figur w Ołtarzu Głównym, nowej nawy i ołtarza Pana Jezusa Miłosiernego. Modlitwę wiernych odczytali  Karol Jędraszak i Patryk Mielczarek, polecano w niej Bogu Wszechmogącemu dostojnego gościa, kapłanów, wykonawców rozbudowy świątyni, twórców polichromii, renowacji kościoła a także kapłanów pracujących w morawickiej parafii, całą wspólnotę parafialną oraz tych którzy odeszli już do wieczności.

Na Ofiarowanie organista  Tomasz Klamka zaintonował pieśń: „Boże obdarz kościół Twój jednością i pokojem”. W odnowionej świątyni słowa refrenu oraz czwartej i piątej strofy: „Przychodzą  doń pokolenia, aby wielbić imię Pana(…) prosimy o pokój dla ludu Twego…”napawały wiernych wzruszeniem i nadzieją.

Słowa dziękczynienia dla ks. Jana Piotrowskiego za pasterską posługę wygłosili Małgorzata i Mirosław Domagałowie, na które ks. biskup odpowiedział, że bohaterem uroczystości, głównym twórcą dzieła renowacji jest gospodarz ks. proboszcz Jan Ciszek i to jemu trzeba dziękować i gratulować, to jest dzień zwieńczenia jego sukcesu,  zaś  ks. kanonik skromnie odrzekł, iż wyrazy uznania należy przede wszystkim skierować pod adresem głównego budowniczego, pierwszego twórcy parafii ks. kanonika Stanisława Korneckiego, bowiem to na fundamentach jego dokonań można było kontynuować rozbudowę kościoła. Ks. kanonik apelował o pielęgnowanie pamięci o pierwszym proboszczu i troskę o jego grób. Na te słowa dostojny gość w intencji zmarłego kapłana modlił się razem z wiernymi słowami: „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”. Pasterz diecezji wspomniał,  że niegdyś jak przejeżdżał przez Morawicę i patrzył na kościół  z kamienia, to myślał, iż to zabytkowy, dawny kościół, a dziś usłyszał, że w 2021 roku parafia będzie przeżywać 40 rocznicę konsekracji tego kościoła, życzył też młodziutkiemu miastu – Morawicy tworzenia miejskich tradycji i rozkwitu kultury.  Po uroczystym błogosławieństwie i przy akordach pieśni: „W każdym strapieniu i o każdej porze czuwa nad nami Miłosierdzie Boże” ks. biskup, kapłani, ministranci, lektorzy, a następnie wszyscy parafianie oraz honorowi goście ucałowali relikwie siostry Faustyny. Ministranci na pamiątkę historycznego nabożeństwa wręczali opuszczającym świątynię obrazki przedstawiające Jezusa Miłosiernego, siostrę Faustynę i Jana Pawła II – święte postacie z ołtarza w dobudowanej nawie, która obecnie tworzy architektoniczną całość kościoła. Na tę ważną uroczystość swoją obecnością zaszczycili kapłani ks. profesor Tadeusz Biesaga, pochodzący z Dębskiej Woli, ks. Paweł Klimczak rodak z Morawicy, ks. Władysław Stępień, ks. kanclerz Adam Perz, ks. Marcin Rokita, ks. Maciej Stopiński, ks. Mariusz  Rak, ks. Józef Kubicza, ks. Stanisław Jaworski, ks. kanonik Jan Kukowski, ks. prepozyt Franciszek Siarek, kapłani z naszego dekanatu ks. Henryk Terpiński, ks. Józef Knap. Nad przebiegiem uroczystości czuwali kapłani wikariusze: ks. Piotr Magiera i ks. Andrzej Wojarski.

Piękna uroczystość przeszła do historii, w nabożeństwie brali udział parafianie, ich rodziny mieszkające niegdyś na terenie  Ziemi Morawickiej, Burmistrz Miasta i Gminy Morawica,Marian Buras z małżonką Aliną, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Józef Dąbek z małżonką. Ks. proboszcz serdecznie dziękuje ofiarodawcom, darczyńcom, wykonawcom, osobom, które dołożyły cegiełkę na ten szczytny cel, a obecnie spoczywają na cmentarzu u stóp Leśnej Madonny. Kościół parafialny to budowla, w której każdy ma swoje miejsce, każdy czuje, że jest u siebie i każdy ofiarowuje jakąś cząstkę, by on  wyglądał jak najpiękniej, albowiem to miejsce, w którym mieszka sam Najwyższy – Wszechmogący Bóg.

Marianna Parlicka- Słowik