Wizyta duszpasterska

Wizyta duszpasterskaWSKAZANIA NA CZAS KOLĘDY

Podczas kolędy kapłani pragną się spotkać ze wszystkimi rodzinami, które sobie tego życzą. Wizytę duszpasterską kapłana potraktujmy jako spotkanie religijne, połączone ze wspólną modlitwą o umocnienie wiary w Rodzinie. Przed przyjściem kapłana prosimy o nakrycie stołu białym obrusem, postawienie na nim (lub położenie) krzyża, zapalenie świec oraz umieszczenie obok naczynia z wodą święconą i kropidła. Na czas kolędowego spotkania, jeśli to możliwe, gromadzą się wszyscy domownicy. W rozmowie z kapłanem można poruszać sprawy związane z życiem religijnym, osobistym i rodzinnym. Można też prosić o poświęcenie przedmiotów kultu religijnego. Prosimy też o poinformowanie kapłana o wszelkich zmianach personalnych w rodzinie, aby ewidencja parafialna była aktualna. Dzieci i młodzież prosimy o przygotowanie zeszytów do lekcji religii, a kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania również Indeksów.

Kancelaria parafialna w czasie wizyty duszpasterskiej w styczniu będzie czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 do 8.30 W sprawach pilnych o godz. 17.30.

WIZYTA DUSZPASTERSKA

28 grudnia – Sobota

jeden ksiądz od godz. 9.00 Wojda 

drugi ksiądz od godz. 9.00 Morawica ul. Górnicza

30 grudnia – Poniedziałek od godz. 15.30 – Kuby Młyny dwóch księży. Trzeci ksiądz od godz. 18.00 – Brzeziny ul. Kielecka.

2 stycznia – Czwartek od godz. 15.00 – Morawica, ul. Ks. P. Ściegiennego – dwóch księży.
Trzeci ksiądz od godz. 18.00 – ul. Słoneczna

3 stycznia – Piątek  – od godz. 15.30  Morawica ul . Spacerowa Hotelowiec . od godz. 18.00 – Morawica, ul. Spacerowa blok I   i   blok II .

4 stycznia – Sobota od godz. 9.00 – Bilcza Zastawie. Jeden ks. od Leśniczówki, drugi ks. 
od rodziny Kubickich. Trzeci ks.  od 9.00 Morawica ul. Szkolna

7 stycznia – wtorek – od 15.30 Morawica ul. Działkowa od. r. Praszkiewiczów i od 15.30 domy za Ośrodkiem Zdrowia i Brzeziny ul. Przemysłowa i inne ulice. 

8 stycznia – środa – od 15.30 – Wola Morawicka – zaczynamy od Lisowa, strona lewa. Jeden ks. od godz. 1530 – od p. Kozaków do Orlińskiej Bożeny, drugi ks. od godz. 1530 – ul. Wapienna, od Rafała Kaczora. Trzeci ksiądz ul. Wapienna – od godz. 1800 – od Grzegorza Sabat.

9 stycznia – Czwartek  od godz. 1530 – Wola Morawicka strona lewa od Lisowa. Jeden ks. od p. Krzysztofa Biesagi, drugi ks. od Morawicy od pp. Skibów. Księża idą do siebie.

Trzeci ksiądz od godz. 1800 – Wola Morawicka ul. Rzeczna od Piecyka Marcina wszystkie domy na ulicy Rzecznej

10 stycznia – piątek – od godz. 15.30 – Wola Morawicka strona prawa od Lisowa. Jeden ks. od pp. Skibów do p. Henryka Klimczaka, drugi ks. od p. Jana Piecyka. Trzeci ksiądz  od godz. 1800 – od p. Bartkiewicza.

11 stycznia – sobota – od godz. 900 – Wola Morawicka, ul. Podemłynie. Jeden ks. od strony Brudzowa po obu stronach, drugi ks. strona prawa, trzeci ksiądz strona lewa – od szkoły.

13 stycznia – Poniedziałek – od godz. 15.30 Morawica ul. Wolności. Jeden ks. od Woli Morawickiej do r. Lopartów, drugi ks. od Nowotnych. Trzeci ks. od 18.00 Morawica ul. Wolności od Ozimirskich cała strona lewa w kierunku Woli Morawickiej.

14 stycznia – Wtorek – od godz. 1530 Morawica ul. Wolności. Jeden ks. od Woli Morawickiej, drugi ks. od Nogajczyków. Trzeci ks. od 18.00 Morawica ul. Wolności od Ptaków cała strona prawa w kierunku Woli Morawickiej.

15 stycznia – Środa – od godz. 16.00 – Morawica, jeden ks. ul. Złota, drugi ks. ul. Diamentowa

16 stycznia – Czwartek – od godz. 1530 – Morawica. Jeden ks. ul. Pińczowska strona lewa w kierunku Pińczowa, ul. Orla i ks. Korneckiego. Drugi ks. ul. Pińczowska strona prawa od ul. Polnej w kierunku Pińczowa. Trzeci ksiądz od godz. 1800 – ul. Krótka.

17 stycznia – Piątek – od godz. 1530 – Piaseczna Górka. Jeden ks. – domy w środku ul. Żurawiej strona prawa od ul. Spacerowa, Spokojna, Radosna, Sportowa, Krucza, Łąkowa, drugi ks. od Bilczy-Zastawia (tylko strona prawa.) Trzeci ksiądz od godz. 1800 – Piaseczna Górka – ul. Żurawia strona prawa od ul. Kieleckiej

18 stycznia – Sobota – od godz. 900 – Piaseczna Górka. Cała strona lewa od ul. Kieleckiej. Jeden ks. od ul. Kieleckiej, drugi ks. od Bilczy-Zastawia, trzeci ksiądz od ul. Sowiej i pozostałe ulice po lewej stronie.

21 stycznia – Wtorek – od godz. 18.00 – Morawica, ul. Leśna, Wiśniowa, Lipowa.

22 stycznia – Środa – od godz. 15.30 – Łabędziów Duży

23 stycznia – Czwartek -od godz. 15.30 – Łabedziów Dwór Drugi ks. od 15.30 Morawica ul. Kielecka od r. Goraj prawa i lewa oraz ul. Polna do r. Tworków Trzeci ks. od 18.00 ul. Dębowa

24 stycznia – Piątek – od godz. 16.00 – Morawica ul. Kasztanowa i Parkowa. Od 18.00 Bukowa i Głogowa

25 stycznia – Sobota – od godz. 9.00 – Bieleckie Młyny ul. Leśna, Brzozowa, Akacjowa, Morelowa i inne ulice na Bieleckich Młynach

27 stycznia – poniedziałek – od godz. 16.00 ul. Wrzosowa od ul. Kieleckiej do r. Kasperek z ul. Jagodową. Drugi ks. od godz. 18.00 ul. Kwiatowa i Łąkowa

28 stycznia – wtorek – od godz. 16.00 c.d. ul. Wrzosowej, ul. Makowa, ul. Bławatkowa do końca ul. Wrzosowej. Drugi ks. od godz. 18.00 ul. Spacerowa blok III

29 stycznia – środa – Brzeziny str. lewa od dawnego Urzędu Gminy – od godz. 16.00 r. Radomskich. Drugi ks. od 18.00 od r. Nogajczyków

30 stycznia – czwartek – Brzeziny str. prawa – od godz. 16.00 od r. Jędrochów. Drugi ks. od 18.00 od Janiny Rabiej

PROSIMY O POJAZDY