Wizyta duszpasterskaWSKAZANIA NA CZAS KOLĘDY

Podczas kolędy kapłani pragną się spotkać ze wszystkimi rodzinami, które sobie tego życzą. Wizytę duszpasterską kapłana potraktujmy jako spotkanie religijne, połączone ze wspólną modlitwą o umocnienie wiary w Rodzinie. Przed przyjściem kapłana prosimy o nakrycie stołu białym obrusem, postawienie na nim (lub położenie) krzyża, zapalenie świec oraz umieszczenie obok naczynia z wodą święconą i kropidła. Na czas kolędowego spotkania, jeśli to możliwe, gromadzą się wszyscy domownicy. W rozmowie z kapłanem można poruszać sprawy związane z życiem religijnym, osobistym i rodzinnym. Można też prosić o poświęcenie przedmiotów kultu religijnego. Prosimy też o poinformowanie kapłana o wszelkich zmianach personalnych w rodzinie, aby ewidencja parafialna była aktualna. Dzieci i młodzież prosimy o przygotowanie zeszytów do lekcji religii, a kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania również Indeksów.

Kancelaria parafialna w czasie wizyty duszpasterskiej w styczniu będzie czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 do 8.30 W sprawach pilnych o godz. 17.30.

WIZYTA DUSZPASTERSKA

28 grudnia – Sobota

jeden ksiądz od godz. 9.00 Wojda 

drugi ksiądz od godz. 9.00 Morawica ul. Górnicza

30 grudnia – Poniedziałek od godz. 15.30 – Kuby Młyny dwóch księży. Trzeci ksiądz od godz. 18.00 – Brzeziny ul. Kielecka.

2 stycznia – Czwartek od godz. 15.00 – Morawica, ul. Ks. P. Ściegiennego – dwóch księży.
Trzeci ksiądz od godz. 18.00 – ul. Słoneczna

3 stycznia – Piątek  – od godz. 15.30  Morawica ul . Spacerowa Hotelowiec . od godz. 18.00 – Morawica, ul. Spacerowa blok I   i   blok II .

4 stycznia – Sobota od godz. 9.00 – Bilcza Zastawie. Jeden ks. od Leśniczówki, drugi ks. 
od rodziny Kubickich. Trzeci ks.  od 9.00 Morawica ul. Szkolna

7 stycznia – wtorek – od 15.30 Morawica ul. Działkowa od. r. Praszkiewiczów i od 15.30 domy za Ośrodkiem Zdrowia i Brzeziny ul. Przemysłowa i inne ulice. 

8 stycznia – środa – od 15.30 – Wola Morawicka – zaczynamy od Lisowa, strona lewa. Jeden ks. od godz. 1530 – od p. Kozaków do Orlińskiej Bożeny, drugi ks. od godz. 1530 – ul. Wapienna, od Rafała Kaczora. Trzeci ksiądz ul. Wapienna – od godz. 1800 – od Grzegorza Sabat.

9 stycznia – Czwartek  od godz. 1530 – Wola Morawicka strona lewa od Lisowa. Jeden ks. od p. Krzysztofa Biesagi, drugi ks. od Morawicy od pp. Skibów. Księża idą do siebie.

Trzeci ksiądz od godz. 1800 – Wola Morawicka ul. Rzeczna od Piecyka Marcina wszystkie domy na ulicy Rzecznej

10 stycznia – piątek – od godz. 15.30 – Wola Morawicka strona prawa od Lisowa. Jeden ks. od pp. Skibów do p. Henryka Klimczaka, drugi ks. od p. Jana Piecyka. Trzeci ksiądz  od godz. 1800 – od p. Bartkiewicza.

11 stycznia – sobota – od godz. 900 – Wola Morawicka, ul. Podemłynie. Jeden ks. od strony Brudzowa po obu stronach, drugi ks. strona prawa, trzeci ksiądz strona lewa – od szkoły.

13 stycznia – Poniedziałek – od godz. 15.30 Morawica ul. Wolności. Jeden ks. od Woli Morawickiej do r. Lopartów, drugi ks. od Nowotnych. Trzeci ks. od 18.00 Morawica ul. Wolności od Ozimirskich cała strona lewa w kierunku Woli Morawickiej.

14 stycznia – Wtorek – od godz. 1530 Morawica ul. Wolności. Jeden ks. od Woli Morawickiej, drugi ks. od Nogajczyków. Trzeci ks. od 18.00 Morawica ul. Wolności od Ptaków cała strona prawa w kierunku Woli Morawickiej.

15 stycznia – Środa – od godz. 16.00 – Morawica, jeden ks. ul. Złota, drugi ks. ul. Diamentowa

16 stycznia – Czwartek – od godz. 1530 – Morawica. Jeden ks. ul. Pińczowska strona lewa w kierunku Pińczowa, ul. Orla i ks. Korneckiego. Drugi ks. ul. Pińczowska strona prawa od ul. Polnej w kierunku Pińczowa. Trzeci ksiądz od godz. 1800 – ul. Krótka.

17 stycznia – Piątek – od godz. 1530 – Piaseczna Górka. Jeden ks. – domy w środku ul. Żurawiej strona prawa od ul. Spacerowa, Spokojna, Radosna, Sportowa, Krucza, Łąkowa, drugi ks. od Bilczy-Zastawia (tylko strona prawa.) Trzeci ksiądz od godz. 1800 – Piaseczna Górka – ul. Żurawia strona prawa od ul. Kieleckiej

18 stycznia – Sobota – od godz. 900 – Piaseczna Górka. Cała strona lewa od ul. Kieleckiej. Jeden ks. od ul. Kieleckiej, drugi ks. od Bilczy-Zastawia, trzeci ksiądz od ul. Sowiej i pozostałe ulice po lewej stronie.

21 stycznia – Wtorek – od godz. 18.00 – Morawica, ul. Leśna, Wiśniowa, Lipowa.

22 stycznia – Środa – od godz. 15.30 – Łabędziów Duży

23 stycznia – Czwartek -od godz. 15.30 – Łabedziów Dwór Drugi ks. od 15.30 Morawica ul. Kielecka od r. Goraj prawa i lewa oraz ul. Polna do r. Tworków Trzeci ks. od 18.00 ul. Dębowa

24 stycznia – Piątek – od godz. 16.00 – Morawica ul. Kasztanowa i Parkowa. Od 18.00 Bukowa i Głogowa

25 stycznia – Sobota – od godz. 9.00 – Bieleckie Młyny ul. Leśna, Brzozowa, Akacjowa, Morelowa i inne ulice na Bieleckich Młynach

27 stycznia – poniedziałek – od godz. 16.00 ul. Wrzosowa od ul. Kieleckiej do r. Kasperek z ul. Jagodową. Drugi ks. od godz. 18.00 ul. Kwiatowa i Łąkowa

28 stycznia – wtorek – od godz. 16.00 c.d. ul. Wrzosowej, ul. Makowa, ul. Bławatkowa do końca ul. Wrzosowej. Drugi ks. od godz. 18.00 ul. Spacerowa blok III

29 stycznia – środa – Brzeziny str. lewa od dawnego Urzędu Gminy – od godz. 16.00 r. Radomskich. Drugi ks. od 18.00 od r. Nogajczyków

30 stycznia – czwartek – Brzeziny str. prawa – od godz. 16.00 od r. Jędrochów. Drugi ks. od 18.00 od Janiny Rabiej

PROSIMY O POJAZDY