Zakończenie ROKU ŚW. STANISŁAWA

W IV niedziele adwentu dzieci z naszej parafii pod kierownictwem Pani Katechetki – Beaty Kowalskiej przedstawiły krótka historie życia św. Stanisława Kostki. Ten rok był rokiem św. Stanisława – opiekuna dzieci i młodzieży. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy brali udział w tym przedstawieniu.