ZMARŁ TATA KS. PROBOSZCZA

Dnia 19 kwietnia 2020 r. w wieku 93 lat zmarł
Ś.p. † STANISŁAW CISZEK
tata ks. kan. Jana Ciszka,
proboszcza parafii w Morawicy.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem
Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego
zostanie odprawiona
w środę, 22 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00
w kościele parafialnym w Łopusznie.

o godz. 11.30 modlitwa różańcowa 

Ze względów bezpieczeństwa prosimy, aby na liturgię pogrzebową udawać się własnym pojazdem.

 

Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, † okaż miłosierdzie Twojemu słudze Stanisławowi, którego na tym świecie zaliczyłeś do Twojego ludu, * i przyjmij go do grona Twoich Świętych w królestwie pokoju i światła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wieczny Odpoczynek racz Mu dać Panie…