NIEDZIELA PALMOWA

Niedziela Palmowa jest ostatnią niedzielą Wielkiego Postu. Upamiętnia ona uroczysty wjazd Chrystusa na osiołku do Jerozolimy. Mieszkańcy miasta witali Jezusa z wielką radością, krzycząc „Hosanna Synowi Dawidowemu” i rzucając gałązki palmowe na drogę w dowód uwielbienia. Na pamiątkę tego wydarzenia przyjął się zwyczaj święcenia w tym dniu ozdobnych palm. W tradycji Kościoła tego dnia organizowane są procesje palmowe. Zwyczaj ten, zapoczątkowany w Jerozolimie w IV wieku, z czasem przyjął się w całym świecie chrześcijańskim. Palma miała symbolizować zarówno męczeństwo, jak i zwycięstwo Zbawiciela oraz nieśmiertelną duszę. Także naszej parafii na mszy o godzinie 10.00 odbyła się procesja z palmami z udziałem dzieci. Zaś po końcowym błogosławieństwie odbył się konkurs z nagrodami na najładniejszą palmę wykonaną własnoręcznie. Jury w osobie Księdza Proboszcza wybrało 20 najładniejszych palm.