20 kwietnia 2020

Dekret dot. I Komunii św. w związku ze stanem epidemii

DEKRET     W związku ze stanem epidemii, niezależnie od decyzji o ewentualnym jego odwołaniu oraz otwarciu szkół, zarządzam, co następuje:   Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej należy organizować […]