9 sierpnia 2016

Akcja honorowego krwiodawstwa w Morawicy

Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Policealną Szkołą Medyczną w Morawicy organizuje akcję oddawania krwi. Krew będzie można oddać w środę, 14 września 2016 r. w godzinach od 10.00-15.00 […]